BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Ngày đăng: 12/01/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.” Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,