CUNG CẤP TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ, TÀU TRỰC VÀ TÀU BẢO VỆ
Dịch vụ lai dắt, cứu hộ và cứu nạn
dịch vụ khảo sát ngầm
Dịch vụ vận chuyển và lắp đặt (T&I)

DỊCH VỤ KHẢO SÁT NGẦM

Công ty TCO hiện là một trong những đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp để triển khai đồng bộ các dịch vụ khảo sát ngầm một cách toàn diện và hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như:

  1. Dịch vụ hỗ trợ khoan khai thác
  2. Khảo sát sóng âm trên diện rộng
  3. Dịch vụ rải, bảo dưỡng ống, cáp đa kích thước
  4. Dịch vụ đo đạc, bảo dưỡng, sữa chữa, lắp đặt và hỗ trợ xây dựng các công trình ngầm dưới nước. (IRM)
  5. Dịch vụ ROV với ROV đáp ứng tiêu chuẩn IMCA
  6. Dịch vụ UWILD cho FPSO/FSO

Thiết bị khảo sát công trình ngầm được đánh giá và cấp chứng nhận bởi các tổ chức Đăng kiểm quốc tế uy tín như ABS, BV, DNV, Lloyd’s. Đồng thời, đội Khảo sát ngầm của chúng tôi là hội viên của Hiệp hội các Nhà thầu biển Quốc tế (IMCA).

Dự án tiêu biểu