Cam kết về chất lượng

Công ty cam kết luôn tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành và các yêu cầu khác có liên quan đến các nguy cơ thích đáng, đồng thời liên tục cải thiện tính hiệu quả của hệ thống SMS của mình.

Cam kết về sức khoẻ

TCO tin tưởng rằng mọi nhân viên của công ty đều có quyền được được làm việc trong một môi trường công bằng, an ninh và được chăm sóc sức khoẻ cùng các hình thức phúc lợi khác.

Điều đó thúc đẩy chúng tôi cam kết rằng nhân viên của TCO sẽ được đối xử công bằng, hưởng quyền lợi và chế độ theo quy định liên quan, được làm trong môi trường an toàn và tiện nghi, được thanh toán lương và có cơ hội thăng tiến.

Cam kết về an toàn

Chính sách của TCO là: “Không có công việc nào quan trọng hay cấp thiết đến mức để buộc các thuyền viên phải vi phạm các quy định về an toàn hay thuyền viên phải chịu các nguy cơ về tai nạn hay bệnh tật để hoàn thành công việc”.

Để đảm bảo thực hiện thành công chính sách này, công ty thiết lập, thực hiện, duy trì và hoàn thiện Hệ thống quản lý an toàn và chất lượng của công ty.

Nhận thức về môi trường

Nhằm nhận biết các tác động đến môi trường và đề xuất giải pháp quản trị, Công ty đã thiết lập “Quy trình xác định các vấn đề của môi trường” nhằm xác định những vấn đề thiết yếu và là cơ sở để xây dựng các mục tiêu và hành động nhằm quản lý môi trường.