TCO được tin tưởng giao quản lý, vận hành các tài sản chạy dọc theo lãnh thổ Việt Nam

Với thế mạnh đặc thù của mình trong hoạt động, TCO hiện đang được tin tưởng giao quản lý, vận hành các tài sản chạy dọc theo lãnh thổ Việt Nam, từ Hải Phòng , Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tp. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Kiên Giang… Các tài sản thuộc ngành du lịch – dịch vụ… được TCO tái cơ cấu, đầu tư, triển khai nhân sự chuyên môn phục vụ việc quản lý vận hành. Dịch vụ ngày càng được hoàn thiện để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng và mang lại hiệu quả cho TCO.