TCO sở hữu hệ thống điều hành hiện đại nhất tại Cát Lái, Phú Hữu và Cái Mép-Thị Vải

TCO sở hữu hệ thống điều hành hiện đại nhất tại Cát Lái, Phú Hữu và Cái Mép-Thị Vải. Các bến tàu này bao gồm 14 hecta bãi container, 223m cầu cảng (có khả năng chứa tàu container lên đến 3000 Teu), 6 cần cẩu “Kock” và 3 cần cẩu RTG. Hoạt động ở đây được vận hành trôi chảy bởi đội ngũ quản lý logistics có trình độ và các nhân viên được đào tạo tốt.