Lọc theo:

Cung cấp dịch vụ khảo sát mỏ LDV-1X & LDV-4X

Thời gian hoàn thành 3 Ngày

Transit time Transit time vertical

Khách hàng

Murphy Oil/Lam Hong Diving

Thời gian

Khu vực hoạt động

Lô 15-1/05

Mô tả dự án

Dự án liên quan