BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC KHÔNG CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU DỰ KIẾN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày đăng: 30/01/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo giải trình về việc không công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu dự kiến thực hiện...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Ngày đăng: 29/01/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023” . Tài liệu chi tiết như đính kèm. Trân trọng,

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG QUÝ 4 NĂM 2023.

Ngày đăng: 26/01/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần dịch vụ biển Tân cảng quý 4 năm 2023.” . Tài...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG QUÝ 4 NĂM 2023.

Ngày đăng: 26/01/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính Hợp nhất Công ty Cổ phần dịch vụ biển Tân cảng quý 4 năm 2023.” ....

CÔNG VĂN SỐ 27/2024/TOS-GT VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH LNST TRÊN BCTC HN THAY ĐỔI TĂNG TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ.

Ngày đăng: 26/01/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 27/2024/TOS-GT về việc giải trình LNST trên BCTC HN thay đổi tăng trên 10% so với cùng...

Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 04/01/2024 về việc chấm dứt chi nhánh công ty tại Hải Phòng

Ngày đăng: 05/01/2024 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 04/01/2024 về việc chấm dứt chi nhánh công ty tại Hải Phòng.” . Tài...

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TCO thay đổi lần thứ 11 ngày 4 tháng 12 năm 2023

Ngày đăng: 12/07/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm ” Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TCO(thay đổi lần thứ 11)” . Tài liệu chi tiết như đính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

Ngày đăng: 26/10/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3.2023 Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng” . Tài liệu...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

Ngày đăng: 26/10/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính quý 3.2023 Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.” . Tài liệu chi tiết...

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LNST TRÊN BCTC BÁN NIÊN HỢP NHẤT THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2022.

Ngày đăng: 29/08/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023.” . Tài liệu chi tiết như đính...

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LNST TRÊN BCTC BÁN NIÊN THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2022.

Ngày đăng: 29/08/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2023.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm. Trân...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN HỢP NHẤT NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

Ngày đăng: 29/08/2023 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023.” . Tài liệu chi tiết như đính...