BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC KHÔNG CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU DỰ KIẾN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày đăng: 30/01/2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo giải trình về việc không công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu dự kiến thực hiện của người nội bộ” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,