BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG.

Ngày đăng: 29/08/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2023.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

BCTC 6T2023 Rieng soat xet