BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Ngày đăng: 29/01/2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,