CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023.

Ngày đăng: 29/06/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,