CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LNST TRÊN BCTC BÁN NIÊN HỢP NHẤT THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2022.

Ngày đăng: 29/08/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

CV GT LNST 6T2023 - Hop nhat