CÔNG VĂN SỐ 105/2024/TOS-GT NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2024 VỀ VIỆC LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BCTC RIÊNG QUÝ 1 NĂM 2024 THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ 2023.

Ngày đăng: 24/04/2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 105/2024/TOS-GT ngày 24 tháng 04 năm 2024 về việc lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng quý 1 năm 2024 thay đổi trên 10% so với cùng kỳ 2023.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

CVGT R QUI I.2024