CÔNG VĂN SỐ 1223/UBCK-GSĐC NGÀY 01/04/2021 VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC

Ngày đăng: 06/04/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Công văn số 1223/UBCK-GSĐC ngày 01/04/2021 về việc gia hạn thời gian công bố BCTC như đính kèm.

Trân trọng,