CÔNG VĂN SỐ 130/2022/TOS-GT V/V: GIẢI TRÌNH VỀ LNST TRÊN BCTC HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2022 THAY ĐỔI 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2021

Ngày đăng: 28/07/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 130/2022/TOS-GT V/V giải trình lợi nhuận sau thuế trên BCTC Hợp nhất Quý 2 năm 2022 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm 2021.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,