CÔNG VĂN SỐ 194/2022/TOS-GT NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2022 GIẢI TRÌNH VỀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BCTC RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2022 THAY ĐỔI 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2021.

Ngày đăng: 26/10/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 194/2022/TOS-GT ngày 25 tháng 10 năm 2022 giải trình về Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng Quý 3 năm 2022 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm 2021.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,