CÔNG VĂN SỐ 216/2021/TOS-GT NGÀY 29/10/2021 GIẢI TRÌNH VỀ LNST TRÊN BCTC HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2021 THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2020

Ngày đăng: 29/10/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 216/2021/TOS-GT ngày 29/10/2021 giải trình về LNST trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021 thay đổi trên 10% so với cùng kỳ năm 2020” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,