CÔNG VĂN SỐ 27/2024/TOS-GT VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH LNST TRÊN BCTC HN THAY ĐỔI TĂNG TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ.

Ngày đăng: 26/01/2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 27/2024/TOS-GT về việc giải trình LNST trên BCTC HN thay đổi tăng trên 10% so với cùng kỳ.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

CVGT