CÔNG VĂN SỐ 47/2022/TOS-GT V/V: GIẢI TRÌNH VỀ LNST TRÊN BCTC RIÊNG NĂM 2021 THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2020

Ngày đăng: 31/03/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn Số: 47/2022/TOS-GT V/v: Giải trình về LNST trên BCTC riêng năm 2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm 2020” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,