CÔNG VĂN SỐ 95/2023/TOS-GT NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2023 VỀ VIỆC LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BCTC HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2023 THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ 2022.

Ngày đăng: 24/04/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 95/2023/TOS-GT ngày 24 tháng 04 năm 2023 về việc lợi nhuận sau thuế trên BCTC Hợp nhất quý 1 năm 2023 thay đổi trên 10% so với cùng kỳ 2022.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,