GIẢI TRÌNH LNST TRÊN BCTC RIÊNG THAY ĐỔI TRÊN 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2022.

Ngày đăng: 25/07/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Giải trình LNST trên BCTC riêng thay đổi trên 10% so với cùng kỳ năm 2022.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,