GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN THAY ĐỔI LẦN THỨ 10 NGÀY 4 THÁNG 7 NĂM 2022

Ngày đăng: 07/07/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần thứ 10, ngày 04 tháng 7 năm 2022”. Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,