GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN THAY ĐỔI LẦN THỨ 9, 08 THÁNG 12 NĂM 2021.

Ngày đăng: 10/12/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần thứ 9, ngày 08 tháng 12 năm 2021.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

CN DKKD - TCO lan 9