Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TCO thay đổi lần thứ 12 ngày 07 tháng 5 năm 2024

Ngày đăng: 09/05/2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TCO thay đổi lần thứ 12 ngày 07 tháng 5 năm 2024” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,