Một đối tác kinh doanh đầy trách nhiệm

chiến lược phát triển dài hạn và định hướng đúng đắn của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, TCO đã không ngừng phát triển thương hiệu không chỉ tại thị trường nội địa mà còn trở thành một thương hiệu Việt mới trong lĩnh vực offshore trên trường quốc tế. Nó được thể hiện qua việc TCO đã trở thành đối tác chiến lược của một số tập đoàn lớn trên thế giới.