Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 04/01/2024 về việc chấm dứt chi nhánh công ty tại Hải Phòng

Ngày đăng: 05/01/2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 04/01/2024 về việc chấm dứt chi nhánh công ty tại Hải Phòng.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

NQ 01.2024 04012024 Cham dut CN HP