NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 11/2024/NQ-HĐQT NGÀY 20/05/2024 VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2023

Ngày đăng: 20/05/2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 11/2024/NQ-HĐQT NGÀY 20/05/2024 VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2023” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,