NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2022/NQ-HĐQT NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2022 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG TẠI THÁI LAN

Ngày đăng: 22/09/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 9 năm 2022 về việc thành lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng tại Thái Lan.”. Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

1. NQ thành lập VPDD Thái Lan