QUYẾT ĐỊNH 406 VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CTCP DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Ngày đăng: 04/08/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Quyết định 406 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng. Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,