QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ SỐ 426/QĐ-CT NGÀY 15 THÁNG 03 NĂM 2023 CỦA CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Ngày đăng: 21/03/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 426/QĐ-CT ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh. “. Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,