THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023 BẰNG TIỀN MẶT

Ngày đăng: 07/06/2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023 BẰNG TIỀN MẶT” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,