THÔNG BÁO SỐ 167/2021/TB-TCO NGÀY 31/5/2021 VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2020

Ngày đăng tải: 31/05/2021

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo số 167/2021/TB-TCO ngày 31/05/2021 về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021. Thông tin chi tiết như đính kèm.