THÔNG BÁO SỐ 2861/UBCK-PTTT NGÀY 15/6/2021 VỀ HỒ SƠ THÔNG BÁO TỶ LỆ SHNN TỐI ĐA CỦA CTCP DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Ngày đăng tải: 15/06/2021

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo số 2861/UBCK-PTTT ngày 15/06/2021 về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng. Thông tin chi tiết như đính kèm.