THÔNG BÁO SỐ 3436/TB-TCg NGÀY 22/10/2021 CỦA CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN VỀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày đăng: 25/10/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo số 3436/TB-TCg ngày 22/10/2021 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ”” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,