THÔNG BÁO SỐ 3623/TB-SGDHN VỀ VIỆC CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG(MCK: TOS) NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2021.

Ngày đăng: 10/12/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo số 3623/TB-SGDHN về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân cảng (MCK: TOS) ngày 09 tháng 12 năm 2021..” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,