THÔNG BÁO SỐ 44/2022/TB-TOS NGÀY 23/3/2022 VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC 2021 BẰNG TIỀN

Ngày đăng: 24/03/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo số 44/2022/TB-TOS ngày 23/3/2022 về việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,