THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Ngày đăng: 22/08/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ biển Tân Cảng.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

Địa điểm kinh doanh 52 TVB TCO