THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÍ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021

Ngày đăng tải: 14/07/2021

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021. Thông tin chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,