Lọc theo:

Cứu hộ tàu Nordana Malee

Thời gian hoàn thành 18.67 Ngày

Transit time Transit time vertical

Khách hàng

Jutha Maritime Public Co Ltd

Thời gian

20/12/2018-08/01/2019

Khu vực hoạt động

Thailand, Vietnam

Mô tả dự án

Cung cấp dịch vụ lai kéo tàu gặp nạn M/V Nordana Malee từ Vịnh Thái Lan đi Laem Chabang, Thái Lan

Hình ảnh dự án

Dự án liên quan