Lọc theo:

Hỗ trợ dự án điện gió Đông Hải 1

Thời gian hoàn thành 15 Ngày

Transit time Transit time vertical

Khách hàng

Đặng Gia

Thời gian

02/12/2020 - 17/12/2020

Khu vực hoạt động

Bạc Liêu

Mô tả dự án

Cung cấp sà lan TCSG 02 hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt turbin dự án điện gió Đông Hải 1

Dự án liên quan