Lọc theo:

Cung cấp dịch vụ kéo giữ hướng cho FPSO Lam Son

Thời gian hoàn thành 24 Ngày

Transit time Transit time vertical

Khách hàng

PTSC Marine

Thời gian

Tháng 08-11/ 2019

Khu vực hoạt động

Vung tau offshore

Mô tả dự án

Cung cấp dịch vụ kéo, giữ hướng  FPSO “PTSC Lam Son” phục vụ cho công tác sử dụng ROV khảo sát ngầm

Hình ảnh dự án

Dự án liên quan