TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ – TỔNG HỢP

Mức lương Cạnh Tranh
Hạn nộp: 31/03/2023
Kinh nghiệm: 03 năm kinh nghiệm trở lên
Yêu cầu bằng cấp: Đại học trở lên
Số lượng cần tuyển: 1
Giới tính: Nam/Nữ

Mô tả công việc

CHỨC NĂNG

 1. Định biên nhân sự/ chi phí nhân sự;
 2. Sơ đồ tổ chức, hệ thống quy trình, quy định của Công ty;
 3. Kế hoạch tuyển dụng/ tuyển dụng nhân viên;
 4. Đào tạo nhân viên mới;
 5. Đào tạo nội bộ/ bên ngoài;
 6. Hệ thống ISO/ đánh giá ISO;
 7. Thi đua/ khen thưởng;
 8. Truyền thông nội bộ;
 9. Sự kiện/ team building/ sinh nhật CBCNV…
 10. Thanh quyết toán các hồ sơ chuyên môn.

NHIỆM VỤ

Hỗ trợ trưởng phòng triển khai, thực hiện các công việc:

 1. Tham mưu, xây dựng định biên nhân sự hàng năm cho phòng HCNS; liên hệ các phòng/ ban/ bộ phận để hỗ trợ, tổng hợp kế hoạch định biên nhân sự chi phí nhân sự.
 2. Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung sơ đồ tổ chức hệ thống của Công ty; chức năng nhiệm vụ các phòng/ ban/ đơn vị; mô tả công việc CBCNV và các quy trình hệ thống khác.
 3. Trên cơ sở định biên nhân sự đã được phê duyệt, chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng và thực hiện các thủ tục trong quy trình tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu nhân sự cho các phòng/ ban/ bộ phận.
 4. Thực hiện chương trình đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới đảm bảo toàn bộ nhân viên mới hiểu biết về chính sách, văn hóa và quy trình làm việc, nhanh chóng hòa nhập Công ty
 5. Tham mưu cho trưởng phòng và lên kế hoạch các khóa đào tạo (bao gồm đào tạo bên ngoài và đào tạo nội bộ);
 6. Kết hợp các phòng/ ban/ đơn vị để xây dựng, triển khai các khóa đào tạo nội bộ; đánh giá kết quả đào tạo nội bộ; tham mưu, xây dựng chính sách đãi ngộ đào tạo cho giảng viên đào tạo nội bộ và nhân sự tham gia khóa đào tạo; khuyến khích CBCNV nêu cao tinh thần học tập và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.
 7. Rà soát, quản lý đảm bảo các hoạt động của phòng hoạt động đúng quy trình, đầy đủ hồ sơ, công tác lưu trữ tài liệu, văn bảm theo đúng hệ thống quản lý đang vận hành của Công ty; kết nối với phòn ATCL thực hiện công tác đánh giá nội bộ.
 8. Lưu trữ hồ sơ khen thưởng thường xuyên, đột xuất, cuối năm và đề xuất trưởng phòng các chính sách liên quan đến thi đua, khen thưởng, động viên, khuyến khích;
 9. Gửi thông báo, theo dõi và tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng/ hàng quý của các bộ phận, gửi mail thông báo lịch giao ban của Công ty; tham gia họp giao ban, điểm danh nhân sự và ghi biển bản giao ban, gửi tới các phòng/ ban/ bộ phận để triển khai các ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc trong cuộc họp giao ban.
 10. Hỗ trợ lãnh đạo phòng trong việc lên kế hoạch, liên hệ các đơn vị trung gian, thiết kế ý tưởng và triển khai các công việc liên quan đến các sự kiện nội bộ của Công ty, teambuilding, sinh nhật, tổng kết cuối năm và các sự kiện của dự án. Thanh quyết toán hồ sơ sau khi hoàn thành công việc.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của phó phòng /trưởng phòng

Yêu cầu công việc

 • Biết sử dụng tiếng Anh
 • Sử dụng thành thạo các chương trình tin học văn phòng, phần mềm quản lý nhân sự.
 • Quản lý nguồn nhân lực và Quản lý hành chính/ văn phòng,…
 • Am hiểu về quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp bao gồm: Tuyển dụng, đào tạo, nhân sự tiền lương, chính sách đãi ngộ, thù lao, các biện pháp khuyến khích, động viên;
 • Nắm vững các quy định của Nhà nước về quản lý lao động, luật doanh nghiệp và các thủ tục hành chính có liên quan;
 • Có kiến thức về tổ chức và quản lý doanh nghiệp;
 • Am hiểu nghiệp vụ tổ chức hành chính, văn phòng trong doanh nghiệp.

Quyền lợi

 • Theo quy định của Công ty.
 • Được đề xuất kiến nghị Trưởng phòng HCNS hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ;
 • Được quyền từ chối thực hiện các công việc trái với quy định của pháp luật.
Cạnh Tranh
Giờ hành chính
HCNS