Tuyển Dụng nhân viên An Toàn Chất Lượng

Mức lương Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/11/2020
Kinh nghiệm: 6 tháng trở lên làm công tác an toàn
Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng hoặc hơn
Số lượng cần tuyển: 10
Giới tính: Nam/Nữ

Mô tả công việc

Một ứng viên tiềm năng và có khả năng được tuyển dụng cần có những kinh nghiệm, khả năng sau:

– Lập kế hoạch – tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý tích hợp HSEQ (ISM & ISO 9001-2015) & SSA.

– Tổ chức việc đơn xin cấp/đánh giá SMC, MLC, ISSC tạm thời, ban đầu, trung gian, cấp mới hoặc gia hạn;

– Kiểm soát và duy trì hiệu lực các giấy chứng nhận do chính quyền tàu treo cờ cấp như: Giấy chứng nhận đăng ký, Định biên an toàn tối thiểu, Giấy phép đài tàu, Lý lịch liên tục tàu biển, Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với việc di chuyển xác tàu (WRC), Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất nhiễm dầu nhiên liệu (BCC), Giấy chứng nhận khu vực ở, sinh hoạt tàu (CICA), Giấy chứng nhận dung tích Quốc tế (ITC) và Lệ phí IMO/thuế;

– Lập kế hoạch –  tổ chức thực hiện Pre-OVID, IMCA và đánh giá duy trì hiệu lực OVID, IMCA cho đội tàu;

– Lập kế hoạch – tổ chức thực tập kết nối thông tin hàng hải;

– Lập kế hoạch – tổ chức đào tạo, đảm bảo cho người lao động của Công ty nhận thức rõ tầm quan trọng của ISM & ISO;

– Tổ chức các khóa huấn luyện theo yêu cầu của các công ước hoặc Công ty và đảm bảo sự hiệu quả;

– Lập kế hoạch – tổ chức/thực hiện huấn luyện nội bộ về An toàn An ninh, sức khỏe & môi trường cho đội tàu Công ty;

– Cập nhật văn bản hiện hành, các quy định hướng dẫn liên quan đến công việc phụ trách;

– Giám sát và quản lý chương trình huấn luyện thuyền viên trên tàu;

– Liên lạc với những cơ quan kiểm tra, đánh giá bên ngoài và tham gia kiểm tra đánh giá;

*Ngoài ra, còn có khả năng đảm nhận thay thế những công việc sau:

– Lập kế hoạch và tổ chức luyện tập/thực tập an toàn/ ứng cứu sự cố khẩn cấp trên Công ty, giữa Công ty và đội tàu;

– Lập kế hoạch – tổ chức kiểm tra đội tàu về An toàn, An ninh, sức khỏe & môi trường;

– Lập kế hoạch – tổ chức kiểm tra đột xuất tàu về việc tuân thủ chính sách kiểm soát rượu bia & ma túy;

– Lập kế hoạch – tổ chức đo môi trường lao động cho Công ty & đội tàu;

– Lập kế hoạch – tổ chức đánh giá chất lượng các nhà thầu phụ;

– Theo dõi, quản lý & cung cấp trang thiết bị hành hải, thông tin liên lạc, cứu sinh, cứu hỏa, hải đồ, ấn phẩm hàng hải, dụng cụ cứu thủng, dụng cụ khắc phục ô nhiễm, bảo hộ lao động & trang thiết bị an toàn khác, thuốc & thiết bị y tế cho đội tàu;

– Cung cấp các thông tin/ cảnh báo về an toàn, an ninh, sức khỏe, môi trường cho đội tàu & Công ty;

– Điều tra tai nạn/sự cố, tình huống cận nguy (Nếu xét thấy cần thiết). Lập báo cáo và bài học kinh nghiệm chia sẻ đội tàu;

Yêu cầu công việc

– Tốt nghiệp: Cao đẳng

– Kinh nghiệm: 6 tháng trở lên làm công tác an toàn

– Ngoại ngữ: Khả năng tiếng Anh thành thạo

– Vi tính: Thành thạo Excel, Word,…

Quyền lợi

Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và BH Tai nạn 24/24. Được xét nâng lương định kỳ, theo khả năng làm việc và thâm niêm công tác.

– Được thưởng khi có thành tích nổi bật trong công việc, các ngày Lễ, Tết.

– Là một thành viên của gia đình TCO, bạn sẽ có cơ hội thăng tiến, phát triển và tham gia các khóa học đào tạo để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

Thỏa thuận
Toàn thời gian
Thành phố Hồ Chí Minh
An toàn chất lượng