Cung cấp tàu dịch vụ dầu khí

Công ty TCO tự hào sở hữu một trong những đội tàu hiện đại nhất Việt Nam bao gồm các tàu dịch vụ hiện đại như tàu dịch vụ đa năng AHTS và PSV sở hữu hệ thống định vị động học (DP1, DP2) hiện đại, tàu trực mỏ, tàu trực an ninh, tàu bảo vệ, v.v. được vận hành bởi đội ngũ thuyền viên có năng lực đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhiều kinh nghiệm và có uy tín cao tại Việt Nam nói riêng cũng như khu vực nói chung. Ngoài đội tàu hiện tại da dạng về tính năng và công suất, Công ty TCO còn hợp tác với nhiều chủ tàu, đối tác trong và ngoài nước. Chúng tôi tự tin cung cấp và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về dịch vụ tàu chuyên dụng cho hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và trong khu vực một cách hiệu quả nhất.

Tin tức liên quan