Dịch vụ khảo sát ngầm

Công ty TCO hiện là một trong những đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm để triển khai đồng bộ các dịch vụ khảo sát ngầm một cách toàn diện và hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như “Dịch vụ hỗ trợ khoan, khảo sát sóng âm trên diện rộng, đo đạc, bảo dưỡng, sữa chữa và lắp đặt  cũng như hỗ trợ xây dựng các công trình ngầm dưới nước, Dịch vụ ROV với các loại ROV có thể lặn sâu dưới mặt nước biển, đáp ứng tiêu chuẩn IMCA”. Công tác khảo sát, sữa chữa công trình ngầm được chứng nhận bởi các tổ chức Đăng kiểm uy tín cùng với đội ngũ nhân sự vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tin tức liên quan