Nguyen Tuan Anh

Gia nhập TCO năm 2012

Thành viên của Ban Giám Đốc từ năm 2012

Sinh năm 1970

Chức vụ: Phó Giám Đốc – Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng

Giám đốc – Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng

Ông Nguyễn Tuấn Anh phụ trách Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng, các văn phòng đại diện tại Hải Phòng, Vũng Áng và Nha Trang. Ông Nguyễn Tuấn Anh cũng là Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.

Tin tức liên quan