Pham Thanh Binh

Thành viên của Ban Giám Đốc từ năm 2018
Sinh năm 1980

Chức vụ: Phó Giám Đốc – Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng

Ông Phạm Thanh Bình, được phân công quản lý và chịu trách nhiệm về các công việc về  phòng Quản lý hoạt động tàu và Văn phòng Đại diện Vũng Tàu.

Tin tức liên quan