Công ty CP Hàng hải Tân Cảng Miền Bắc(TCM)

https://tcm.net.vn

Công ty cổ phần Hàng hải Tân cảng miền Bắc được góp vốn bởi hai cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng và Mitsui O.S.K. Lines.

TCM cam kết cung cấp dịch vụ theo yêu cầu với các đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm cao, đảm bảo tàu neo đậu, cập cảng, rời bến an toàn, hiệu quả. TCM đảm bảo cũng cấp các dịch vụ hàng hải với tiêu chuẩn HSE cao nhất.

TCM cung cấp dịch vụ lai dắt cho tất cả các kích cỡ của tàu cũng như hoạt động trung chuyển cho tất cả các loại hàng hóa. Ngoài ra, công ty còn cung cấp các dịch vụ logistics, đại lý tàu và sà lan.

Tin tức liên quan