BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Ngày đăng: 30/07/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,