Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Ngày đăng: 23/02/2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,